ENGLISH       İLETİŞİM       SSS
Mutlu Dahiler Kreş - Çocuk Kulübü Mutlu Dahiler Slogan

Mathazone Sistemi KREŞ
YAZ OKULU
ÇOCUK KULÜBÜ
7-14 YAŞ

DESTEKLEYİCİ PROGRAMLAR

DESTEKLEYİCİ PROGRAMLAR

Değerler

Programımızda çocukların; mutlu, üretken ve birbirine değer veren bireyler olmasını sağlayan sevgi değerlerini ve becerilerini öğrettiğimiz “Yaşayan Değerler” ile ilgili çalışmalara yer veriyoruz. Bu çalışmalar sırasında yapılan aktiviteler daha sonra oluşturulacak, cesaret, sorumluluk, adalet, erdemlilik, temkinli olma gibi değerlerin temel yapı taşlarını oluşturacak nitelikte aktivitelerdir. Çalışmalar,her bir konu bir değeri verecek şekilde 8 ana başlıkta toplanmıştır.İlk dört bölümde sevginin yapıtaşları olan duygudaşlık (empati), nezaket ve saygıyı, beşinci bölümde görselleştirmeyi yani davranışları etkinleştirmeyi sonraki bölümlerde de, kendini kontrol etmeyi, arkadaşlığı, zorlukları aşmayı, başkaları işte anlaşıp yapıcı yöntemlerle problem çözmeyi öğrenecekler. Tüm bu çalışmaların ışığında çocuklarımızın çevrelerine karşı farkındalıklarını arttırmayı, sosyal sorumluluk bilincini yerleştirip, geliştirmeyi amaçlıyoruz. Umuyoruz ki tüm çocuklarımızın karakter ve değer gelişimlerine bütün öğrenim hayatları boyunca önem verilir.

Portfolyo

Portfolyo kısaca çocuğun yıl içerisindeki değişimini kaydetmek anlamına gelir. Çocuğun yıl boyunca katıldığı çalışmalardan kendi isteği doğrultusunda seçilmiş olanların yanı sıra çeşitli zamanlarda çekilmiş fotoğrafların, öğretmenin çocukla ilgili duygu, düşüncelerinin yer aldığı ve dönem sonunda veliye bir sergi ile tanıtılan çalışmaların bütünüdür.

100. Gün

Okulun 100. günü bir parti ile kutlanır. 100. güne ulaşılıncaya kadar her grup farklı çalışmalarla bu kavramı vermeye çalışır.

Yazı Dansı

“Yazı dansı” çocukların yazı önce ve yazı becerilerini geliştirmek üzere tasarlanmış müzik ve harekete dayalı bir programdır.

Çocukların hiç hoşlanmadıkları bir program nasıl olur da okulda en sevdikleri çalışma haline gelebilir? “Yazı dansının olduğu sınıf dinamik ve yaratıcı deneyimlerin yaşandığı bir ortama dönüşür.” Yazı dansı; hareket, müzik, ritim, kafiye, şarkılar, oyunlar, hikâyeler, rol değişimleri ve çok çeşitli duyarlılık egzersizleri içerir.

Neşeli uygulamalar, olağanüstü çeşitlilikte egzersizler sizi dikkat çekici sonuçlara ulaştırır. Bu egzersizler kum, kil, çamur, tıraş köpüğü, sabun, boya, tebeşir, kalem, su, sünger gibi değişik materyaller kullanarak yapılabilir.

9 ana tema üzerinde yapılan çalışmaların her biri bir hikâyeye dayanır. Aynı konular 3 değişik seviyede tekrar edilmektedir. Fiziksel koordinasyon ve bilişsel öğrenmeyi geliştiren ve beynin her iki bölgesini de çalıştıracak birçok egzersiz içermektedir.

Her tema çocukların da oyuna dâhil olması için cesaretlendirildikleri ve sahne donanımlarını da kullanabilecekleri bir hakiye ile başlar ve hareketlerini de yaptıkları şarkılar ile devam eder. Bir hafta kendilerini deniz altında hareket ederken bulurlarsa, sonraki hafta bir robotmuş gibi davranırlar. Çocuklar bir dansçı gibi hareket ederken; çevrelerindeki alanı kullanmayı, vücutlarının değişik bölgelerini hareket ettirerek büyük ve küçük şekiller yapmayı, vücut dili ve mimiklerle kendilerini ifade etmeyi öğrenirler. Daha sonra bu hareketler kağıda aktarılır ve çocuklar deneyimledikleri hareketleri şekiller ve çizgilerle yansıtırlar.

Hazırlık Gurubu

Okumaya hazırlık becerileri: Okuma ve yazma öncesi beceriler, sesleri tanıma, dikkat yoğunlaştırma ve el-göz koordinasyonu alanlarında yeterlilik gerektirir.

Bütün çocuklarımıza dönem başında ve sonunda olmak üzere yıl içinde iki kez “Metropoliten Okul Olgunluk Testi”, bir kez de “Frostig Görsel Algı Testi” uygulanır. Bu testlerin sonuçlarına göre, çocuklarımızın geliştirilmesi gereken alanları saptandıktan sonra bireysel bir okul öncesi hazırlık programı hazırlanır. Hazırlanan bu program Milli Eğitim Bakanlığı Anasınıfı müfredatı ile birleştirilip grubun ihtiyacına göre uygulanır.

© 2020 mutludahiler.com - Tüm Hakları Saklıdır.
Mutlu Dahiler, Defne Özel Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti. Kuruluşudur.
Marka Tescili    Tarih: 31/08/2012 - Marka No: 2012 74513