ENGLISH       İLETİŞİM       SSS
Mutlu Dahiler Kreş - Çocuk Kulübü Mutlu Dahiler Slogan

Mathazone Sistemi KREŞ
YAZ OKULU
ÇOCUK KULÜBÜ
7-14 YAŞ

RESİM - SERAMİK

RESİM - SERAMİK

Görsel Sanatlar Etkinlikleri, öğrencinin duygusal dışavurumunun, kendisini tanımasının, kişiliğinin gelişmesinin ve sosyalleşmesinin en önemli aracıdır. Okul öncesinden itibaren sanat eğitimiyle desteklenmiş sosyal ve duygusal kazanımlar, istendik sanatsal bilgi ve becerilerin; çocuğun yaşamı süresince olgunlaşıp gelişecek olan yeteneklerinin ve güzel sanatlara ilişkin bakış açısının gelişmesini hedeflenmektedir.

SERAMİK NEDİR: Seramik en kısa tanımlama şekliyle pişmiş toprak anlamına gelmektedir. Seramik kelimesi Yunancadan gelmektedir ve her biçimdeki kil anlamındadır. Seramiğin bir sanat dalı olarak var oluşu insanlık tarihinin var olmasıyla eşit neredeyse. Tarih boyunca hemen hemen her kültürde seramik sanatının, toplumsal kimlikle bir bağı olmuştur. Şimdiye kadar elde edilmiş en eski seramik ürün M.Ö. 600 yılına dayanıyor. Seramik çalışmalarında kullanılan teknikler, tarih öncesi dönemlerden günümüze dek değişmeden gelmiştir. Çocuklarla çalışırken kullanılacak en iyi yöntem elle şekillendirme yöntemidir.

SERAMİK DERSİNİN ÇOCUK GELİŞİMİNE ETKİSİ: Çocuklar seramik çamurunu kullanarak hayal ettiklerini somut bir biçimde ifade etmeyi öğrenir. Düşüncenin ve hayal gücünün gelişimiyle ellerin kullanımı arasında paralellik vardır. Seramik çalışmaları bu açıdan hem zihinsel hem de bedensel gelişime katkı sağlar. Çocuk seramik çalışarak grupla çalışmayı öğrenir, toplum bilincini benimser, yaratıcılık yönü gelişir. Problemlere farklı çözümler getirir, özgüven kazanır, kendini daha kolay ifade eder.

© 2020 mutludahiler.com - Tüm Hakları Saklıdır.
Mutlu Dahiler, Defne Özel Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti. Kuruluşudur.
Marka Tescili    Tarih: 31/08/2012 - Marka No: 2012 74513