Our website is protected by DMC Firewall!
ENGLISH       İLETİŞİM       SSS
Mutlu Dahiler Kreş - Çocuk Kulübü Mutlu Dahiler Slogan

Mathazone Sistemi KREŞ
YAZ OKULU
ÇOCUK KULÜBÜ
7-14 YAŞ

EĞİTİM METODLARI

EĞİTİM METODLARI

HIGH / SCOPE

Küçük çocukları eğitmek, onlara süregelen fırsatları sağlamak demektir. Eylem halindeki çocuklar insiyatiflerini, meraklarını, becerikliliklerini ve özgüvenlerini geliştirirler. Bunlar çocuklara yaşamları boyunca yardım edecek eğilimlerdir.

Düşünen, sorgulayan, insiyatif alabilen, yapacaklarını planlayan, planladığını gerçekleştiren ve yaptıklarını değerlendirebilen, takım ruhu içinde çalışabilen bir yetişkin… Bu özelliklerin kazanılmasında erken yaşların ve okul öncesi eğitimin önemi herkesçe bilinen bir gerçektir. İşte High Scope programının felsefesi de bu özelliklere sahip bireyler yetiştirmektir.

İŞBİLİRLİKLİ EĞİTİM (AKTİF ÖĞRENME)

 İşbirlikli öğrenme; değişik yetenek, cinsiyet, ırk ve sosyal beceri düzeylerinden gelen öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda küçük gruplar halinde çalışarak ve birbirlerinin öğrenmesine yardım ederek öğrenmeyi gerçekleştirmeleri sürecidir.

İşbirlikli öğrenme, öğretmenin yönergelerini izlemenin, mekanik bir beraber çalışmanın ötesindedir. Hareketlerin arkasında düzenli bir çevre ve sağlam bir arkadaşlık vardır Çalışmaya başlamadan önce de "Neyi tamamlamamız gerekiyor" durumunun tüm grup üyelerince açığa çıkarılması gerekmektedir. Gruptaki her üyenin kendine düşen kısmı tamamlaması ve işbirlikli çabaya katkıda bulunduğunu hissetmesi çok önemlidir. İşbirlikli öğrenme gruptaki çocuklara iki sorumluluk verir:  Hedeflenen davranışı öğrenme ve diğer grup üyelerinin hepsinin aynı şekilde yaptığından emin olmak: aktif öğrenme; temelinde sosyal etkileşim olan, çocuğun ihtiyaçlarına cevap verebilen, zihinsel yeteneklerini kullanmasını sağlayan, kendi öğrenimiyle  ilgili kararlar almasına olanak veren, işbirliği becerilerinin ön plana çıktığı, bilişsel ve duyuşşal öğrenme ürünleri üzerinde olumlu etkileri kanıtlanmış, mevcut ortamı, materyalleri değerlendiren, erken çocukluk eğitiminde her etkinlikte uygulanabilen bir yaklaşımdır.

Biz mutlu dâhilerimizde bu sistemi kullanıyoruz ve mutlu dahiler olarak diyoruz ki, YARATICI DÜŞÜNME, VARILAN İSTASYON DEĞİL, SEYAHAT ETME ŞEKLİDİR.

SCAMPER ve GÖSTER ANLAT TEKNİĞİ (Yaratıcılık Uygulamaları)

Eğitim amaçlarımızdan biri çocukların yaratıcı düşünme yeteneklerinin geliştirilmesidir.Farklı düşünme, hayal kurma, orjinallik ve sezgi, yaratıcı düşünmenin en önemli noktalarıdır. Yaratıcı düşüncenin desteklenmesi ve geliştirilmesinde okulumuzda Scamper uygulaması yapılmaktadır. Scamper eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir. Çocuklara farklı düşünme, hayal kurma ve sezgilerini kullanarak özgün ürünler ortaya koyma şansı verir.

Göster-Anlat etkinliği; çocukların evlerinden getirdikleri ve kendi seçtikleri eşyaları, nesneleri grup önünde arkadaşlarına göstermesini ve onunla ilgili bir tanıtım yapmalarını kapsamaktadır.

Amacı, çocuğun ev ile okul arasında bağlantı kurmasını sağlamak; ayrıca bir nesne, fotoğraf ya da oyuncak yoluyla grup önünde kendini ifade etmesine, başkalarını dinlemesine, sorular üretmesine ve karşılaştırmalar yapabilmesine, dil gelişiminin desteklenmesine fırsat tanımaktır.

GEMS (GREAT EXLORATIONS İN MATH AND SCIENCE)

Fen ve doğa deneylerini ve matematik çalışmalarını daha keyifli hale getirmek için Gems programından destek almaktayız. Gems programı California Üniversitesi bünyesinde yer alan Lawrence Hall of Science adlı bir fen merkezi tarafından oluşturulmuş, sürekli geliştirilen bir programdır. Gems programı; anaokullarında fen-doğa deneylerini ve matematik çalışmalarını yaratıcı drama ve müzikle birleştirip programı daha sürükleyici ve eğlenceli hale getirmeyi hedefler.

MATHAZONE (MATEMATİK ORMANI)

" Mathazone  preschool educational  programme"  anaokulları için özel olarak hazırlanmış MASAL TADINDA BİR MATEMATİK programıdır...  Program Dubai'de uluslararası okul ortamında doğmuştur ve dünyada 12 senedir   uygulanmaktadır... Türkiye de ise son 2 senedir uygulanmaya başlanmıştır...

Matematik kavramlarının anadilimizi öğrendiğimiz rahatlıkta öğrenilmesini  ve gerçek hayattaki yerleri ile kalıcı öğrenmeye dönüşmesi sağlanmaktadır...

MATHAZONE programı temelini, matematiğin bir düşünme modeli olması üstüne kurmuştur... Matematik Sadece sayılar ve işlemlerden ibaret değildir... Dolayısıyla düşünmenin olduğu her yerde matematiğin nasıl olduğunu ve bunların akademik kavramlarla nasıl buluştuğunu gösterir...

MATHAZONE Ormanında her çocuğa bir birey olarak yaklaşılır ve 3-4 yaş,4-5 yaş ve 5-6 yaş seviyelerine özel olarak hazırlanmış bütünsel yaklaşımlı bir müfredat sunar okulumuzda. Her bireyin farklı şekillerde öğrenebileceği gerçeğini asla gözardı etmeden farklı tekniklerle öğretisini sunar... Bunun için Mathazone programı resim, müzik, dil, drama, oyunlar, zekâ oyunları, fen-deneylerle doludur...

Mathazone‘nun yaratıcısı Nükhet Hanımın ağzından aktaracak olursak; Mathazone bir orman. Çocuklara matematiği daha kolay ve işlevsel olarak öğretmek için hayal edip kurmuş olduğu bir matematik öğrenme ormanı.

Matematik dünyasını simgeleyen bir orman.  Bu ormanda yaşayan karakterler, bizler gibi.

Ormanda yaşayan karakterler hayatın matematiğini, denklemini çözmeye çalışırken, çocuklar da (biz de) onlara hem yardım ediyor, hem de matematik öğreniyoruz.

Ormanda oyun, müzik ve sanat var. Nasıl ki matematik her şeyin temelinde var, ormanda da öyle.

MATHAZONE' da her çocuk, yaşı kaç olursa olsun, bir birey olarak kabul edilir ve ona MATHAZONE ormanında bir birey olarak yer verilir.

Erken çocukluk evresinde çocuğun tek isteği hayatı keşfetmek ve anlamak olduğundan, Mathazone Ormanı’nda hayatı keşfedip anlamaları, deneyimlemeleri sağlanır. Yani Mathazone; eğlence, keşif, araştırma, sorgulama, deneyimleme ve kazanımlar ortamıdır.

Bu Ormanda Ezber Yok. Yanlış Yok. Hata Yok. Kötü Not Yok. Deneyimler var.

* Çocuklar Mathazone’da yarıştırılmaz.               

* Birbirleriyle asla karşılaştırılmaz.

* Her bir çocuk bir bireydir ve her birey farklıdır.

* Her bir çocuğun kendi gelişimi ve kendi hızında ilerlemesi önemlidir.

* O gelişme ve ilerleme takdir edilir. Çünkü her şekilde ilerleme ve gelişme vardır.

Bu sistem çocuklara nasıl öğretiliyor?

Nükhet Hanım Mathazone’nun 2 ayrı koldan öğretildiğini belirtiyor.

Birincisine “Mathazone Akademik” diyor

Çocukların ileride matematik eğitimlerinde karşılarına çıkacak neler var? Mesela alan, hacim hesapları, sayı doğrusunda işlemler, koordinat hesapları vesaire mi; işte bu konular kuralları ile ama Mathazone Ormanı’ndaki deneyimleme metoduyla öğretiliyor.

Amaç, çocukların bu kavramları ve kurallarını saklambaç oynar gibi aynı tatta öğrenip ileride kullanmaları.

Hepimiz yıllardır saklambaç oynamamış olsak bile, eminim şu anda oyunun bütün kurallarını hatırlıyoruzdur.

Mathazone da bunu yapıyor işte. Çocuklara matematiği yıllar geçse de unutmayacak oldukları şekilde öğretip algılamaları için temel sağlıyor.

İkinci kol ise Nükhet Hanımın aslında Mathazone’u bir çeşit “Hayat Koçluğu” gibi gördüğü kısmı.

Mathazone Ormanı’ndaki karakterlerin hayatları, duyguları, yaşadıkları olaylar ve onlarla baş etme şekilleri çocukların ve bizim hayatımızdaki yaşadıklarımızla, gerçeklerimizle aynı. O ormandaki çözüm yollarını bulma çabası, düşünme teknikleri, deneyimler çocukların yaşam koçluğuyla erkenden tanışıp karşılaştıkları olaylar karşısında, kendi kendilerine sağlıklı düşünebilmeleri, çözümler için hazırlıklı olmaları alışkınlığını yerleştirmeyi amaçlıyor.

Bizi bu sistemle tanıştıran Sayın Nükhet Solmaz ve Selva Muharremoğlu’na çok teşekkür ediyoruz.

© 2020 mutludahiler.com - Tüm Hakları Saklıdır.
Mutlu Dahiler, Defne Özel Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti. Kuruluşudur.
Marka Tescili    Tarih: 31/08/2012 - Marka No: 2012 74513